VL-matrise - Teamversjon

×

Warning message

You must login or register to view this form.

Velkommen til Visible Learnings team-matrise. Denne matrisen er nødvendig på deres neste Evidens til handling-kurs. Matrisen er utformet for skoleledere og -personale for å fokusere på deres skoleprosesser, samle inn meningsfylte evidens som er nødvendige for å engasjere seg i skolegjennomgang og for å fokusere på hva som utgjør en forskjell for elevutfall.

Hvordan dere fyller ut matrisen:

Før dere fortsetter å fylle ut matrisen, må dere forsikre dere om at ledelsen og/eller personalet som er del av denne prosessen er enige om vurderingskriteriene for alle påstander. Dere kan kun sende inn ett felles svar! På dette stadiet kan en rapport ikke genereres for mer enn ett svar. Vennligst se gjennom deres Evidens til handling-materiell for mer informasjon om matrisen og vurderingsskalaen.

Vennligst forsikre dere om at dere fullfører matrisen 2 uker før din planlagte Evidens til handling-dag. 

Hvis dere har noen spørsmål eller opplever noe uventet, vennligst send e-post til .